Dr Judith Guedalia

Search
Search Only:

Search Keyword הורים חושבי

Total: 3 results found.

האישה שישבה מולי הגיעה לשיחה עם התינוקת החדשה, לדבר על הקשיים של בנה הבכור. כשאמרתי לה "מזל טוב" על הולדת התינוקת, היא פרצה בבכי והשיחה קיבלה אופי אחר, ודנה בנושא אחר – ההפלות שלה. היא עברה מעל לשמונה ...
'המעבר החד מבית החולים, שם טופל היטב הפג, אל ביתו, מקשה ביותר על ההורים והסיפור מתחיל עם החזרה הביתה.'  "אני חס ושלום, אינני רוצה להיות כפוית טובה – עד שה' ענה לתפילתנו ונתן לנו ילד. עד שיצא ...
3. עוצמה של מילים
(Matching tags: הורים חושבים)
במקורות – סיפורים רבים. כל הסיפורים על אבותינו ואימהותינו הקדושים ויתר הדמויות בתנ"ך, וכן על חכמינו ז"ל, מלמדים אותנו בנוסף לשמירת המצוות, הוראות להתנהגות בין אישית ויחסים בין אדם לחברו, כמאמר חז"ל ...